LogoAngrest269x183Angrešt je občanským sdružením, které hájí zájmy ochrany přírody Poděbrad a okolí. Od našeho vzniku v roce 2010 jsme se zúčastnili mnoha správních řízení, která se týkala kácení stromů a dalších akcí, které negativním způsobem ovlivňují životní prostředí. Tyto zásahy jsou mnohdy kryty svévolným výkladem zákonů, veřejně prospěšnými projekty nebo manipulací investorů a stavebníků.

Co chceme

Považujeme zdravé životní prostředí a přírodu našeho lázeňského města a jeho okolí ve všech jejích formách za naše základní občanské právo. Byli jsme svědky již mnoha nevratných změn v takzvaném veřejném zájmu. Zdravé životní prostředí proto budeme ze všech svých sil a schopností hájit.