Sokolečská strouha byla odbahněna v říjnu 2012 v úseku (ve směru proti proudu) od ústí do Labe po křížení se silnicí do Polabce a dále od přemostění hlavní silnice v ul. Bílkova (u Znamínků) přes Kluk. ANGREŠT se na jaře 2012 zúčastnil správního řízení ve věci zásahu do významného krajinného prvku (VKP) – odbahnění Sokolečské strouhy. Na základě jeho požadavku OŽP MěÚ Poděbrady rozhodl, že část Sokolečské strouhy v úseku od jízdárny až k přemostění hlavní silnice v ul. Bílkova (u Znamínků) nebude odbahněna, a to z důvodu, že v této části se nenacházejí obytné domy a že tedy v těchto místech zvýšená hladina strouhy nemůže domy a přilehlé pozemky ohrožovat. Přesto se odbahnění strouhy po roce znovu vrací „na stůl“, někteří obyvatelé Kluku se cítí strouhou stále ohroženi a chtějí, aby město zařídilo odbahnění i části strouhy v Oboře.
Na základě provedeného průzkumu v neděli 19.5.2013 jsem toho názoru, že požadavek obyvatel je neopodstaněný resp. je opodstaněný jen částečně. V úseku od přemostění hlavní silnice v ul. Bílkova (u Znamínků) cca 120 m směrem do Obory v korytě strouhy roste rákos, který odtok vody zpomaluje. V této části je také nejvíce sedimentu (cca 40 cm). V dalším úseku je koryto dobře průtočné, výška sedimentu je pouze od 15 do 30 cm ( měřeno na 10-ti místech). Odbahnění se mi zdá proto opodstatněné jen v cca 120 m úseku, kde roste rákos.

Tomáš Sehnal